Zawartość programu

Międzyplanetarna Misja Spełniania Marzeń, to nazwa pierwszego programu, który skierowany jest do klas I-III. 

Program przygotowaliśmy z myślą o tym, aby jak najbardziej ułatwić nauczycielom prowadzenie takich zajęć. Składa się on z części fizycznej oraz cyfrowej.

W skład programu wchodzą: 

Zajrzyj do środka narzędziownika!

Zajęcia realizowane w oparciu o ten program pomagają wykształcić kompetencje społeczne w pracy z grupą, zapoznać dzieci z podstawowymi pojęciami z dziedziny biznesu i finansów, rozwijać umiejętność niezależnego, twórczego, przedsiębiorczego myślenia, zainspirować ich do pracy nad sobą i swoim charakterem tak, by budowali siebie jako przedstawicieli silnego pokolenia ludzi zaradnych życiowo, wolnych i potrafiących sobie radzić z wyzwaniami jakie przynosi życie. 

Program składa się z trzech części:

Cele programu

 • budowanie postawy ciekawości i otwartości wobec tematów dotyczących finansów osobistych i przedsiębiorczości,
 • stopniowe odkrywanie własnych zainteresowań,
 • poznawanie różnorodnych stylów życia i zachowania,
 • rozwijanie umiejętności obserwowania i formułowania wniosków w oparciu o zdobytą w ramach zajęć i obserwacji wiedzę,
 • umiejętność wykorzystania różnych form ekspresji (film, inscenizacja, collage i inne).
 • wypracowanie postawy wzajemnej tolerancji i otwartości,
 • wypracowanie i promowanie postaw: odpowiedzialności, uczciwości, wiarygodności, wytrwałości,
 • rozwijanie poczucia własnej wartości oraz wiary we własne możliwości i umiejętności,
 • kształcenie umiejętności dokonywania samooceny.
 •  
 • kształtowanie umiejętności korzystania z nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych w sytuacjach finansowo-biznesowych
 • wypracowanie umiejętności pracy grupowej,
 • rozwijanie różnorodnych technik zdobywania wiedzy,
 • pobudzanie aktywności twórczej.

Program może być realizowany w ramach podstawy programowej ponieważ jego zagadnienia są zgodne z Podstawą Programową dla klas I-III szkoły podstawowej

Międzyplanetarna Misja Spełniania Marzeń wprowadza dzieci w świat samorozwoju, wartości i przygotowuje je do wykonywania obowiązków zarówno tych szkolnych jak i tych w domu rodzinnym. Zgodność treści kształcenia ogólnego Podstawy Programowej z treściami programu Międzyplanetarna Misja Spełniania Marzeń przejawia się między innymi w:

Program Międzyplanetarna Misja Spełniania Marzeń rozwija u dziecka szereg umiejętności. Zgodność z podstawą programową w tym aspekcie w ramach kształcenia ogólnego przejawia się w:

Zgodność programu Międzyplanetarna Misja Spełniania Marzeń z podstawą programową w zakresie realizacji zadań przejawia się poprzez wspieranie:

W zakresie organizacji zajęć poprzez:

Zgodność programu Międzyplanetarna Misja Spełniania Marzeń z podstawą programową w zakresie rozwoju emocjonalnego dziecka objawia się poprzez:

Zgodność programu Międzyplanetarna Misja Spełniania Marzeń z podstawą programową w zakresie rozwoju społecznego widać u dziecka przez:

Zgodność programu Międzyplanetarna Misja Spełniania Marzeń z podstawą programową w zakresie rozwoju poznawczego widać u dziecka przez:

DOŁĄCZ DO ELITARNEJ GRUPY PLACÓWEK, KTÓRE WYRUSZYŁY NA MIĘDZYPLANETARNĄ MISJĘ SPEŁNIANIA MARZEŃ!